Welcome to the Whakapapa Club Forums where you will find a wealth of information.  You are free to browse the forums, but if you wish to comment or add requests, you must register, which is quick and easy and you can even use your Facebook Login.

Once you have signed up and posted either a reply or a new post it will not appear in the forums until it has been approved – this is to stop spam from appearing and keeping our Whakapapa Club Forums relavent for Whakapapa only.

If someone helps you don’t forget to acknowlege them.

Nga Hapu O Matakaoa  

  RSS
uetaha OWC
(@uetaha-owc)
New Member

Kia ora Whanau!!!...please!! Read this info as a means for you to make a decision in the future direction of our whanau/hapu in Matakaoa,"Nga Hapu O Matakaoa". The purpose for its establishment was to be proactive in ensuring that the resources and interest of individual hapu within Matakaoa and to assist and promote independance amongst hapu, economically, culturally and politically.

Nga Hapu O Matakaoa, has been recognised officially by the crown, has forwarded claims to Waitangi Tribunal, and during the interim will establish a strong relationship with the crown, in assisting each hapu within the collective. This may result in Te Runanga o Ngati Porou having no input or involvement within Nga Hapu O Matakaoa on the basis that their involvement or input is not necessary.

At this moment there is a number of Treaty claims forwarded on behalf of different groups residing within and outside of Matakaoa.

Nga Hapu O Matakaoa, Treaty claims have been initiated from the grass roots level and has the support of all marae and ahi kaa.
We believe, that the only ones who should have the authority to make any claim in Matakaoa are the recognised and established hapu of Matakaoa who hold ahi kaa today:
Te Whanau a Hunaara, Te Whanau a Hinerupe, Te Whanau a Te Aotaihi, Te Whanau a Kauwhakatuakina, Te Whanau a Uetaha, Te Whanau a Tamakoro, Te Whanau a Te Aopare, Te Whanau a Te Aotaki and Te Whanau a Tuwhakairiora.

Te Whanau a Tapaeururangi at Potaka, have indicated that they will support another group, we have stated that they are welcome to join the Matakaoa collective.

I need to inform you, that other groups have forwarded similar claims, whereby full indepth consultation with all marae/hapu has not taken place.

I will be informing whanau via this panui, of progress etc and anything that you may wish to ask, I will forward a reply here as well....

Naku na he uri o Uetaha me Tamakoro

Edited by - uetaha on Nov 13 2005 11:48:10 PM

Edited by - uetaha on Nov 13 2005 11:55:43 PM

Edited by - uetaha on Nov 14 2005 12:06:46 AM

Quote
Posted : 13 November, 2005 11:04 pm
punaruku OWC
(@punaruku-owc)
Active Member

Tena koe e Uetaha

E hika katahi ano awau i rongo tenei momo korero. E tika ana tahau na korero waiho ma nga uri a Ruawaipu i whakahuatia ake nei e koe e whakarite kai a wai te mana whakahaere i o tatou nei rauemi hai oranga mo te iwi.

Kai te tautoko tenei, me ki penei awau tenei ahi ka mai i tawhiti ahakoa ahua roa nei te wa kai wahi awau noho kai te ngakaunui tonu ki taku ukaipo. Heoi ano ra e hoa tukuna mai i nga korero kia poua te kakara i ta kotou mahi ki te ao whanui tonu.

Na Punaruku (Te Whanau a Kahu)

ReplyQuote
Posted : 14 November, 2005 8:26 pm
uetaha OWC
(@uetaha-owc)
New Member

tena koe punaruku

nga mihi kia koe hoki

He tino pai ki awau ki te rongo e tahi o nga whakaro o to tatou whanau e noho ana kei waho o te iwi kainga, ko penetana huriwai taku ingoa ko au tetahi o nga tangata kei runga te komiti rangahau mo teneki kaupapa, e wha nga tau i muri i hoki awou ki te wa kainga mai te upoko o te ika ki te whakamahana nga ahi ka, ki te whai nga ahutanga o te ao maori o to tatou haputanga hoki, ko taku hiahia nei ki te whakamarama te iwi whanui, ki etahi o nga mahi o tatou e noho ana ki te ukaipo, mehemea kei a koe me etahi atu o nga whanau tetahi patae, kei te hiahia etahi korero hoki me tukuna ki taku imera.

ReplyQuote
Posted : 16 November, 2005 5:35 pm
punaruku OWC
(@punaruku-owc)
Active Member

Tena ra koe e Uetaha e Penetana

K apai hoki wa kotou mahi i te hau kaenga ki te pupuri i nga ahuatanga i tukuna iho mai ki a tatou hai tauira oranga mo te iwi whanui.

Maku e tuku atu wetahi korero ki a koe ma to imeera hai reira hoki ka tukuna atu toku imeera tuturu.

Punaruku

ReplyQuote
Posted : 17 November, 2005 7:20 am
hearty nati OWC
(@hearty-nati-owc)
Eminent Member

kia ora uetaha

do u believe that ngati ruawaipu and ngati uepohatu should be under the ngati porou banner, being that they are not descended of porourangi but rather of nga iwi kohatu? i would be interested to see ur whakaaro

also what about te aitanga a hauiti and those who fall under that iwi

ReplyQuote
Posted : 22 November, 2005 11:17 pm
uetaha OWC
(@uetaha-owc)
New Member

Tena koe nati
Nga mihi kia koe

In reply to your question concerning NGATI RUAWAIAPU, NGATI UEPOHATU ME TE AITANGA A HAUITI, I would state that these tribal entities could not come under the banner of Ngati Porou as our whakapapa shows and the traditional oral histories of our tupuna clearly state that these are traditional iwi groupings pre-dating the inception of Ngati Porou as an identifiable iwi within its own right. These three tupuna predate Porourangi and in my personal opinion it would be inappropriate and not in accordance with our Tikanga to place these tupuna under the banner of Ngati Porou as the mana of these tupuna within their own area has never been relinquished and is as important today to their descendents as it was in the period that they lived.

Ngati Porou is not a traditional Tribal grouping in the sense that they did not exist in the times of Hauiti and Ruawaiapu and is in fact, He Iwi Tiriti - a treaty tribe established in the ”1860s” and its recognition in modern times has become of more relevance and importance then in the time when Porourangi actually lived.

For us residing within the Matakaoa area we acknowledge our whakapapa and cultural connections to two of these specific entities with the statement that our Mana Whenua comes from Ruawaipu but our Mana Tangata comes from Porourangi.

It is my belief that the issue of these tribal grouping is undermining our tikanga and tupuna histories. the fact that they do not acknowledge the importance of Hapu as being the main social, political, cultural and economical collectives in existence before the signing of the treaty and that all so called authority exercised by these tribal groupings where originally held by Hapu exclusively and it is the reason why the crown sought the signatures of our Rangatira at a Hapu level not at an iwi level as it applies today.

Thank you for your interest and I hope that you will consider my Panui "Nga Hapu o Matakaoa" and I look forward to your feed back.

ReplyQuote
Posted : 26 November, 2005 8:38 pm
hearty nati OWC
(@hearty-nati-owc)
Eminent Member

being descended of both uepohatu and ruawaipu, i feel that they should be given sperate status as iwi motuhake.ruawaipu lived at the same time of paikea and uepohatu lived about 7 or 8 generations before that so i dont see how they can be placed under the same banner as ngati porou.ae,ngati uepohatu and ngati ruawaipu have intermarried so much with tuwhakairiora's and porourangi's descendants but these uri did not relinquish mana whenua.

ae,kei te tika tahau e uetaha,te mana whenua no ruawaipu raua ko uepohatu, te mana tangata no tuwhakairiora raua ko porourangi.

ki te whakawhiti atu koe ki te urewera, ki roto o tuhoe, e pena ano hoki kei reira. i mua mai o te taenga o mataatua, i tokotini nga iwi kohatu i noho i reira. ka moe atu nga uri a toroa ki roto o te hapuoneone katahi ka puta mai ko tuhoe potiki. he whakatauki ta ratou: na potiki raua ko toi te whenua, no tuhoe te mana me te rangatiratanga. ko potiki raua ko toi he tipuna kohatu mai rano rawa atu.

me whakataukitia penatia kei roto o nga hapu o matakaoa, kia mohio mai ai te motu whanui he hononga tahitanga o nga iwi kohatu me nga taenga tomuri me ki!

NO UEPOHATU RAUA KO RUAWAIPU TE WHENUA, NO TUWHAKAIRIORA RAUA KO POROURANGI TE MANA ME TE RANGATIRATANGA E!

ReplyQuote
Posted : 27 November, 2005 8:59 pm
hearty nati OWC
(@hearty-nati-owc)
Eminent Member

noo te whanau a rahui, te whanau a putaanga, ngati uepohatu, te whanau a rerekohu me te whanau a hinerupe ahau

he uri no nga kaupoi o te wiwi nati kei te riu ki waiapu!!

ReplyQuote
Posted : 27 November, 2005 9:01 pm
Share: