Hauraki and Tauranga Iwi and Hapu 1878 Census

This list has been copied from the Census of the Maori Population 1878. It lists Iwi, their hapu and the residence, or place.

Format:
District / Iwi
Hapu / Residence

 

All | H T
There are 19 names in this directory beginning with the letter T.
Tauranga District, Te Arawa
Ngati Rangiwewehi / Umukorongaehe

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngati Mateki / Omomatua

Tauranga District, Ngaiterangi
Matekiwaho / Omomatua

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngati Whainoa / Maungatapu

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngati He / Manugatapu

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngaterangi / Whareroa-aupi

Tauranga District, Ngaiterangi
Materawaho / Matapihi

Tauranga District, Ngaiterangi
Whanautuwhao / Rangiwara

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngaiteahi / Hairini

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngati Tamarawaho / Huria

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngati Haungarau / Peterehema, Opouniu

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngati Pukenga / Ngapeke

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngati Kahu / Rangiwaea. Potemihi

Tauranga District, Ngaiterangi
Urungawera / Katikati, Tuhua

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngati Mohiwhia / Opeoreroa

Tauranga District, Ngaiterangi
Pirirakau / Te Puna

Tauranga District, Ngaiterangi
Ngati Whakama / Papakura

Tauranga District, Ngati Awa
Patuwai / Motiti

Tauranga District, Waikato
Ngati Hau / Opureroa