Upper Waikato, Raglan, Aotea and Kawhia Iwi and Hapu 1878 Census

This list has been copied from the Census of the Maori Population 1878. It lists Iwi, their hapu and the residence, or place.

Format:
District / Iwi
Hapu / Residence

 

All | R U
There are currently 68 names in this directory
Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Parekaihuia / Waiharakeke, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Parekaihuki / Waiharakeke, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Urunumia / Waiharakeke, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Ngutu / Waiharakeke, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Kinokahu / Waiharakeke, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Paretekawa / Waiharakeke, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Waiharoto / Waiharakeke, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Paia / Harihari, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Tekauawa / Marokopa, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Puhi / Marokopa, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Tumarouru / Mokau

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Ngati Maniapoto
Ngati Waiora / Mokau

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Mahanga / Ohiapopoko, Takapaunui Waitetuna, Raglan, Tukuharamea, Waipa

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Hourua /  as above

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Ngarape / as above

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Mahanga / Te Kauri, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Tainui / Te Kopua, Whaingaroa Harbour

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Koota / as above

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Tainui / Matakowhia, Aotea South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Tahinga / Te Akau

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Te Wehi / Whaingaroa Harbour East

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Reko / Whaingaroa Harbour East

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Paipai / Raorao Kauere, Aotea Harbour Norht

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Paiaki / Patumarama and Southern Shores, Aotea

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Haua / Makaka and Motakotako, Aotea North

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Tehuaki / Whaingaroa Harbour East

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Te Patupo / Te Kakawa, Aotea South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Naho, Aotea South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Hikairo / Kaipapaka, Kawhia North, Whatiwhatihoe, Mangawika, Waipa

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Puhiawa / Oparau . Kawhia North

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Mahuta / Te Taharoa Taungatara, Penapena, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Te Kawerau / Te Taharoa Taungatara, Penapena, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Tamaoha / Te Taharoa Taungatara, Penapena, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Karere / Te Taharoa Taungatara, Penapena, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati kaiawhi / Te Taharoa Taungatara, Penapena, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Huierangi / Waikutakuta, Waorara, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Amaru / Waikutakuta, Waorara, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Koro / Waikutakuta, Waorara, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Tamainu / Rakaunui, Te Awaroa, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Hua / Rakaunui, Te Awaroa, Kawhia South

Raglan, Aotea and Kawhia Districts, Waikato
Ngati Tekauawa / Rakaunui, Te Awaroa, Kawhia South

Upper Waikato District, Ngati Maniapoto
Ngati Urunumia / Upper Mokau, Te Popoto, Te Tihi o Tawa

Upper Waikato District, Ngati Maniapoto
Ngati Roa / Te Kuiti, Te Uira, Paewhenua, Mohoaonui

Upper Waikato District, Ngati Maniapoto
Ngati Paretekawa / Otorohanga, Puniu

Upper Waikato District, Ngati Maniapoto
Ngati Kinohaku / Hikurangi

Upper Waikato District, Ngati Maniapoto
Ngati Ngawaero / Kopua

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Maihi /

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Huia / Patetero

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Tukorohe / Tirau

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Ahuru / Te Waotu

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Huri / Arowhena

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Kapu / Aotearoa

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Hireteao / Tututawa

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Hinemata / Wharepapa

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Uruhina / Hingaia

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Tekohera / Puniu *

Upper Waikato District, Ngati Raukawa
Ngati Wairangi /  *

Upper Waikato District, Waikato
Ngati Mahuta / Hikurangi

Upper Waikato District, Waikato
Ngati Mahanga / Kopua

Upper Waikato District, Waikato
Ngati Haua / Te Tuahu

Upper Waikato District, Waikato
Ngati Koroki / Waitoruo, Maungarangi , Orahiri, Otewa

Upper Waikato District, Waikato
Ngati Apakura / Ohinekura

Upper Waikato District, Waikato
Ngati Hinetu / Pukemapou

Upper Waikato District, Waikato
Ngati Tamauru / Hangatiki Pahiko

Upper Waikato District, Waikato
Ngati Pou / Te Heuheu

Upper Waikato District, Waikato
Ngati Naho / Whataroa, Te Kumi

Upper Waikato District, Waikato
Ngati Hourua / Maungawhitikau

Upper Waikato District, Whanganui
Ngati Tu /Hikurangi (Immigrants from Upper Whanganui)