Western Maori Electoral Roll 1908

Here is a list of names of people from Ngati Maniapoto who are on the Western Maori Electoral Roll of 1908. You can also find their place of residence and hapu at that time.

If you are looking for Jack Nohi, look under both the J and the N as sometimes names are listed as Firstname, SURNAME and sometimes SURNAME Firstname

Format:
Name (Sex)
Kainga / Hapu

If you know who you are looking for the easiest way to find a name you are looking for is to use the CTRL+F and a search box will pop up. Type a name into the box then you can highlight all of the words that match and use the arrows to go up and down.

 

All | A E H I K M N O P R T W
There are currently 905 names in this directory
Ahenata Pehira (F)
Aria / Ngati Waiora

Ahirau Waitai (M)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati Horotake

Akinihi Ngaro Anihana (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Amaroa Ngatohu (F)
Mokau / Ngati Waiora

Ami Hori (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Amiria (F)
Waitangi / Ngati Paretekawa

Amohia Kingi (F)
Otorohanga / Ngati Hinewai

Ani (F)
Mokau / Ngati Kinohaku

Ani Gage (F)
Wellington / Ngati Paia

Ani Herangi (F)
Mangarama / Ngati Taewa

Ani Hetet (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Ani Raupeta (F)
Te Miro-a-Huiao / Ngati Parekahuki

Ani Tana (F)
Oparure / Ngati Rora

Ani te Amohanga (F)
Hangatiki / Ngati Rora

Ani te Huia (F)
Otorohanga / Ngati Urunumia

Ani Tutahanga (F)
Otorohanga / Ngati Kaputuhi

Anini Matena (M)
Te Koura / Ngati Rora

Aranui (M)
Puru / Ngati Paretekawa

Arapeta te Rangituataka (M)
Paemako / Ngati Rungaterangi

Arapo Erueti (M)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati Rahui

Areta Tua (F)
Te Reureu / Ngati Pikiahu

Ariana Omipi (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Arihana (M)
Taringamutu / Ngati Hari

Aroaro te Whare (F)
Mangapehi / Ngati Rereahu

Atama te Rako (M)
Mangaorongo / Ngati Matakore

Atarangi (F)
Te Kauri / Ngati Ngutu

Atete Wetere (M)
Mangawhanga / Ngati Rungaterangi

Atiria Henare (M)
Mahoenui / Ngati Tu

Atutahi Porokoru (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Aue te Huri (M)
Otorohanga / Ngati Pikiahu

Awhiti Paroa (M)
Moeatoa / Ngati Terewai and Ngati Rahiri

E. Motu Pairama (F)
Mahoenui / Ngati Waiora

Ema Tikini (F)
Lower Hutt / NL

Enoni Cockburn (F)
Mahoenui / Ngati Mihi

Epari Taike (F)
Mahoenui / Ngati Waikorara

Erena (F)
Waitangi / Ngati Ngati Hinewai

Erena Lee (nee Gage) (F)
Wellington / Ngati Paia

Ereni Amohanga (F)
Hangatiki / Ngati Rora

Eria Waiora (M)
Teoteo, Aria / Ngati Waiora

Erueti Tana (M)
Otorohanga / Ngati Rora

Erueti te teira (M)
Te Kiokio / Ngati Ngutu

Ewai Tairoa (F)
Mahaenui / Ngati Waikorara

Haiminia te Raku (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Hairini Paiariki (F)
Haupehi / Ngati Muriwaka

Hakaraia Kanoho (M)
Kakariki / Ngati Paemata

Hakiaha Tawhiao (M)
Taumarunui / Ngati Rangatahi and Ngati Awaroa

Hamana Eruera (M)
Otorohanga / Ngati Matakore

Hamapiri Tarikamu (NL)
Kakariki / Ngati Rangatahi

Hami Waaka (M)
Gumtown / Ngati Wairoa

Hamuhamu te Putu (M)
Te Kauri / Ngati Kahuone and Ngati Hurumangiangi

Hana Eketone (F)
Te Kuiti / Ngati Uekaha

Hana Roa (F)
Puketotara / Ngati Taiwa

Hana te Ahiwaka (F)
Te-Miro-a-Huiao / Ngati Rungaterangi

Hana Tukorehu (M)
Puru / Ngati Ngutu

Hanurora Puni (F)
Te Kuiti / Ngati Pareteho

Hapimana (M)
Gumtown / Ngati Paretekawa

Harapa Taike (M)
Mahoenui / Ngati Ngawaero

Harawira Tuke (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Hare Tana (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Hari (M)
Puru / Ngati Paretekawa

Hariata Mihi (F)
Mokau / Ngati Hineuru

Hariata Raurau (F)
Otorohanga / Ngati Paehi

Haringamate Rangi Tuataka (.)
Mahoenui / Ngati te Paemate

Hariwhenua Herangi (M)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Haua Kiriwai (M)
Awaroa / Ngati te Kanawa

Haupokia (M)
Kawhia / Ngati Urunumia

Hauraki (M)
Mokau / Ngati Ngutu

Haurangi Komanga (M)
Te Ahuroa / Ngati Paretapoto

Hautahi te Murunga (M)
Te Kuiti / Ngati Uekaha

Hekenui te Awhe (M)
Mangaorongo / Ngati Rereahu and Ngati Matakore

Hemaima (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati Puhio

Hemara te Whakauruhanga (M)
Te Mira-o-Huiao / Ngati Waiharoto

Hemo Taupua (F)
Waitara / NL

Hemohaere Titi (M)
Tapuiwahine / Ngati Parewaeono

Henare Tapatapa (F)
Mahoenui / Ngati Paemate

Henare Thom (M)
Kawhia / Ngati Kiriwai

Heni Purangi (F)
Otorohanga / Ngati Kaputuhi

Heni Wata (F)
Waiheke / Ngati Pou

Hepi (M)
Te Kauri / Ngati Ngutu

Hera Ahitera (F)
Pukekawa, Mercer / Ngati Kaputuhi

Hera Taiki (F)
Mahoenui / Ngati Waikorara

Hera Tamaki (F)
Otorohanga / Ngati Parekaihina

Herewini Karena (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Waiora

Heuheu Tawhiao (M)
Otorohanga / Ngati Parekaihuia

Hika Poutama (M)
Mangaorongo / Ngati Matakore

Hikaka Ngatai (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Hiki Kiore (F)
Tawataha / Ngati Parekaitini

Hikihiki Matetoto (F)
Arapae / Ngati Urunumia

Hiko Toarangatira (M)
Otorohanga / Ngati Paeahi

Himiona Hirawani (M)
Waitoki / Ngati Paeahi

Hinerangi Herangi (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Hinetiki Matena (F)
Te Koura / Ngati Rora

Hinetu Omipi (F)
Waitomo / Ngati Parekaihina

Hineuru Hohepa (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Hinewai Hirangi (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Hinewai Tarahuia (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Hinganui Ropuhau (.)
Kawhia / Ngati Ngutu

Hinu te Reina Hura (F)
Kohanga / Ngati Ngawaero

Hira Hughes (F)
Te Kopua / Ngati Pare

Hira Mata Ngatai (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Hira Raupata (M)
Haupehi / Ngati Parekahuki

Hiri Wetere (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Hiriaki Tanerau (M)
Oparure / Ngati Marotaua

Hirikino Whakatake (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Hitiri Tana (M)
Otorohanga / Ngati Kaputuhi

Hoani Ngarangi (M)
Tokanui / Ngati Whakatere

Hoani Waiora (M)
Teoteo, Aria / Ngati Waiora

Hoera te Ruruku (M)
Porirua / Ngati Koata and Ngati te Ika

Hohepa (M)
Ongarue / Ngati Rairai

Hohepa Ngatoa (M)
Aria / Ngati Paemate

Hohepa te Haurangi (M)
Te Ahoroa / Ngati Rereahu

Hohua (M)
Waiharakeke / Ngati Parekahuke

Hokirangi (F)
Awaroa / Ngati te Waha

Hona Tuheao (M)
Otewa / Ngati Whakatere

Hone Haereiti Wiri Hetet (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Hone Hohepa (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Hone Omipi (M)
Otorohanga / Ngati Aiariki

Hone Poupatate (M)
Te Kopua / Ngati Rereahu

Hone Taonui (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Hone te Anga (M)
Kawa / Ngati Ngawaero

Hone te Whau (M)
Mangaorongo / Ngati Whakatere

Hone Wharekoka (M)
Otamakahi / Ngati Rereahu and Ngati Urunumia

Hopua Raniera (M)
Tawataha / Ngati Rangatahi

Hore Hohepa (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Hore Hopkins (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Hori Ngatai (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Hori Warana (M)
Puru / Ngati Ngutu

Hori Weti (M)
Awaroa / Ngati te Kanawa

Horouta te Rohutu (M)
Kakepuku / Ngati Kahu

Hotu Pakukohatu (M)
Hangatiki / Ngati Kinohaku

Houpapa te Uru (M)
Te Uranga / Ngati Urunumia

Houtupu (F)
Waitangi / Ngati Rereahu

Huia Kingi (M)
Otorohanga / Ngati Urunumia

Huia Tawhaki (M)
Paemako / Ngati Waiora

Huiao (M)
Ngarongo / .

Huihana Tana (F)
Otorohanga / Ngati Kinohaku

Huingamate Waewae (M)
Te Kumi / Ngati Parewaeono

Huirua Pairama (F)
Paemako / Ngati Waiora

Hukarere Paterangi (M)
Tawataha / Ngati Parekaitini

Huki Taui (M)
Kawhia / Ngati Hikairo

Huna Huirama (F)
Hangatiki / Ngati te Kanawa

Hurakia (M)
Taringamutu / Ngati Hari

Hurinui te Wano (M)
Ongarue / Ngati Raerae

Huriwhenua te Ra (M)
Kakariki / Ngati Matakore

Hurunui (M)
Mania / Ngai te Waha

Hutukawa Waiwera (F)
Kahotea / Ngati Ngawaero

Ihaia Tanahira (M)
Waikawau / Ngati te Rau

Ihaia Whatihua (M)
Taupiri / Ngati Hikairo

Ihaka tekateka (M)
Mangati, Bell Block / Ngati Koata

Ihapera Hemoata (F)
Taupiri / Ngati Hikairo

Iri Tawhiwhi (F)
Otorohanga / Ngati Uekaha

Iriroa Tikitini (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Iti Rangitaawa (M)
Pihama / Ngati Upokomutu

Iwa Nea (M)
Mokauiti / Ngati Kahu

Iwi Kangaro (M)
Te Koura / Ngati Rora

Kaahu Huatare (M)
Mangakatote / Ngati Waiora

Kahira Maratini (F)
Otorohanga / Ngati Hinewai

Kahora Taniora (F)
Tiroa / Ngati Rereahu

Kahotea Tamaki (M)
Ramaramaapo / Ngati Hikairo and Ngati te Mihinga

Kahu Hughes (F)
Te Kopua / Ngawaero

Kahu Matawha (F)
Kakariki / Ngati Rangatahi

Kahu Ngatai (F)
Ongarue / Ngati Rora

Kahu Taiki (F)
Haurua / Ngati Korokino

Kahu Waero (M)
Kakariki / Ngati Matakore

Kahui Hohepa (M)
Hangatiki / Ngati Huiau

Kahutapeka (F)
Taringmutu / Ngati Hari

Kahutaua Kingi (F)
Ongarure / Ngati Hopu

Kahutoi Kounahi (F)
Maungatautari / Ngati Ueroa

Kahutopuni Waata (F)
Ongarue / Ngati Raerae

Kahuwhakangi Tahuna (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Kai Rangatira Ngaheke (M)
Kakariki / Ngati Matakore

Kaia te Ahurewa (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Kaike Wetekanga (M)
Te Miro-a-Huiao / Ngati Waiharoto

Kairangi Taumatangi (F)
Hauturu / Ngati Whakatere and Ngati Raeapa

Kamau Haupokia (F)
Kinohaku, Kawhia / Ngatu Urunumia

Kameta te Para alias te Ika (M)
Te Ahoroa / Ngati Rereahu

Kara Ngairo (M)
Te Miroahuiao / Ngati Puhiawe

Karanga Pairamo (F)
Mahoenui / Ngati Waiora

Karangatanga Taniora (F)
Tiroa / Ngati Rereahu

Karatea te Rotu (M)
Reureu / Ngati Pikiahu and Ngati Waewae

Karena Tamaki (M)
Pirongia / Ngati Hikairo

Kari (F)
Te Mahoe / Ngati Uekaha

Kataraina Ngaparaki te Puke (F)
Whatawhata / Ngati Ngamuri

Katarina te Huetu (F)
Taumarunui / Ngati Parewaeono

Katu Tohiariki (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Kauta te Mapi (F)
Otorohanga / Ngati Heke

Kawe Ropata (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Kawenui Herewini (M)
Otorohanga / Ngati Rungaterangi

Kenenapa Piwa (F)
Kakariki / Ngati Whakatere and Ngati Poutu

Kerapa te Ngahere (M)
Rakaunui, Kawhia / Ngati Moenoa

Kere te Ahiwaka (F)
Otorohanga / Ngati Urunumia

Kereama Anihana (M)
Te Ahuroa / Ngati Kinohaku

Kerehi Haora (F)
Moeatoa / Ngati Terewai and Ngati Rahiri

Ketetahi (M)
Mokau / Ngati Parekarau

Kia Henare (F)
Te Reureu / Ngati Pikiahu

Kingi Omeka alias Pu Omeka (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Kingi te Mate (M)
Hangatiki / Ngati Kaputuhi

Kingi Wetere (M)
Te Kuiti / Ngati Rungaterangi

Kino Ahiwaka (M)
Te Miro-a-Huiao / Ngati Rungaterangi

Kino te Omeka alias Tiriaua (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Kino Tuhungaroa (Mrs. Pou Coburn) (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Rangatahi

Kiore Otimi (M)
Tawataha / Ngati Rora

Kiore Ropiha (F)
Otorohanga / Ngati Hinekino

Kiri Katipa (M)
Kopua / Ngati Purahui

Kiri Tutunui (M)
Waitomo / Ngati Uekaha

Kirihihi Wetere (F)
Mahoenui / Ngati Waikorara

Kirika Tui (F)
Awahuri / Ngati Koata and Ngati Puhiawe

Kirimako Atutahi (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Kiritahanga Manukura (F)
Te Kumi / Ngati Peehi

Kiwi Iraia (M)
Whenuakite / Ngati Kinohaku

Koha (M)
Puru / Ngati Ngutu

Kohatu (M)
Mangaorongo / Ngati Whakatere

Kohinga Taniora (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Kopa Pahere (F)
Mahoenui / Ngati Mihi

Kopra te Manu (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Koroheke Omeka (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Koroheke Parinui (M)
Marokopa / Ngati Peehi

Koroheke Rangihaeata (M)
Hangatiki / Ngati Huiau

Korokino Taumata (M)
Kakariki / Ngati Whakatere

Koroneha (M)
Taumarunui / Ngati Maringi

Korongoi Hone (M)
Otorohanga / Ngati Rereahu

Kuia Harapepe (M)
Te Kumi / Ngati te Kanawa

Kumaroa Matatu (F)
Motukaremo / Ngati Tu

Kumeroa Tutawa (F)
Te Kumi / Ngati te Kanawa

Kupe Ngatoko (M)
Waitomo / Ngati Taiwa

Kura Tupu (F)
Otorohanga / Ngati Hopu

Kurukura Tiemi (M)
Te Kuiti / Ngati Tauhunu

Maata Karena (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Waiora

Mahu Tuke (M)
Gumtown / Ngati Parekawa

Mahuki Rihi (M)
Te Kumi / Ngati Peehi

Mahuri Pawhana (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Mahuri Tukemata (M)
Ongarue / Ngati Ngaungatahi

Mai Toataua (M)
Kawhia / Ngati Hikairo

Maihana Tairatu (M)
Mangere / Ngati Hinekino

Maika Waho (M)
Mangawhero / Ngati Mauri

Maka Tauna (M)
Karangahika / Ngati Whakatere and Ngati Poutu

Makarini Rene (F)
Porirua / Ngati Koata

Makawe (F)
Puru / Ngati Ngutu

Makawe (F)
Marokopa / Ngati Peehi

Makawe Kaka (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Makawe Takiaho (F)
Otorohanga / Ngati Urunumia

Makawhara Papatahi (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Mamae Moke (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati Whanau-Pani

Mamae Rangimoeakau (F)
Wharepuhunga / Ngati Kaputuhi

Mamae te Moerua Natanahira (F)
Hangatiki / Ngati te Kanawa

Mamae te Rere (F)
Otorohanga / Ngati Rungaterangi

Manawaiti (M)
Te Kopani / Ngati Tutakamoana

Manehu Tawhiwhi (F)
Otorohanga / Ngati Parekaihina

Mangamanga te Kanawa (M)
Otorohanga / Ngati Uekaha

Mangamauria (F)
Kawhia / Ngati Pare and Ngati Hikairo

Mangapiko (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Mania te Huia (M)
Mangaorongo / Ngati Matakore

Maniapoto Tukorehu (M)
Puniu / Ngati Paretekawa

Maniauruahu Moerua (F)
Te Kumi / Ngati Peehi

Manihera Hone (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Manu Rongonui (M)
Otewa / Ngati Matakore

Manuera Ngatoa (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Manuka Taumata (M)
Kakariki / Ngati Whakatere

Mara (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Marae Erueti (M)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati Rahui

Maraea Hiparaiti (F)
Karaka / Ngati Koata and Ngati Tuhoro

Maraki (M)
Te Kauri / Ngati Paretekawa

Marama Hiriako (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Maramatanga te Roha (F)
Hauturu / Ngati Pourahui

Marana te Pouaka (F)
Mangapehi / Ngati Rora

Marekura (F)
Tarereari / Ngati Tu

Maria Pehira (F)
Te Oteo, Aria / Ngati Waiora

Maringi Nepe (F)
Waitomo / Ngati Ngawaero

Marohia Ngatoko (F)
Raoraokauere / Ngati Taiwa

Mata Pohepohe (F)
Rotopohue / Ngati Hikairo and Ngati te Ake

Matana Pehira (M)
Tawhiarangi / Ngati Waiora

Matatini Tapu (.)
Tokanui / Ngati Matakore

Matekino Pairama (F)
Ngakahuarua / Ngati Waiora

Matekino Waewae (F)
Te Kumi / Ngati Parewaeono

Matengaro Ruihi (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Matengaro te Haate (M)
Te Poutoko, Puniu / Ngati Paia

Matete (.)
Kawhia / Ngati Hikairo and Te Whanaupani

Matetu Ngawaka (M)
Tapuwahine / Ngati Urunumia

Matewai Takiwa (M)
Mangaorongo / Ngati Whakatere

Matewaru te Reti (F)
Pihama / Ngati Kinohaku

Matutu te Riri (M)
Mahoenui / Ngati Tu

Maunga (M)
Puru / Ngati Ngutu

Meihana (M)
Otorohanga / Ngati Uekaha

Mene Tutaki (F)
Tiroa / Ngati Rereahu

Merania te Katoa (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Mere Amotahi (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Mere Huia (F)
Puniu / Ngati Ngutu

Mere Katipa (F)
Rangitewhitu / Ngati te Kanawa

Mere Keeti (F)
Kihikihi / Ngati Tiniuhi

Mere Kerei (F)
Awaroa / Ngati Taiwa

Mere Kingi (F)
Mahoenui / Ngati te Kanawa

Mere Purangi (F)
Otorohanga / Ngati Kaputuhi

Mere Takerei (F)
Mahoenui / Ngati Uekaha

Mere te Rongo (F)
Oparure / Ngati Tarahuia

Mere Towai Ruihi (F)
Otorohanga / Ngati Tiroa

Merepaea Anaru (F)
Tiroa / Ngati Rereahu

Merepeka Matioro (F)
Puniu / Ngati te Kanawa

Meriana Paneta (F)
Kakariki / Ngati Whakatere and Ngati Kiri

Mete te Hau (F)
Marokopa / Ngati Kanawa

Metiria Hurutara (F)
Wharepuhunga / Ngati Kaputuhi

Metu (M)
Mania / Ngati Tamaina

Mihaere Ihakara (F)
Kakariki / Ngati Hinewai

Mihaka (M)
Kinohaku, Kawhia / Ngati Paretekawa

Mihi Apitaru (F)
Te Ahoroa / Ngati Rereahu

Mihi Ringitanga (F)
Te Awatane / Ngati Rereahu

Mihiata (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Mihirangi (F)
Taringamotu / Ngati Rereahu

Mihirangi (F)
Mokau / Ngati Waimaku

Mika Hakaraia (M)
Kakariki / Ngati Hinewai and Ngati Rangatahi

Mingi (F)
Awaroa / Ngati te Waha

Miria Peehi (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Miroi (F)
Whatawhata / Ngati Rereahu

Moe Rakaraia (F)
Tairua / Ngati Ngawaero

Moe te Aranui (F)
Otorohanga / Ngati Parekaihina

Moengara Waata (F)
Gumtown / Ngati Waiora

Moeroa te Puna (F)
Te Kumi / Ngati Kinohaku

Moerua Natanahira (M)
Te Kumi / Ngati te Kanawa

Mohi (M)
Kopua / Ngati Ngawaero

Mohi Anihana (M)
Patetonga / Ngati Rereahu

Mohi Kopere (M)
Waimeha / Ngati Urunumia

Moke Pumipi (M)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati Whanaupani

Mokemote (.)
Taringamotu / Ngati Rereahu

Monoa Moerua (F)
Marokopa / Ngati Peehi

Mouru te Topu (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Muraahi Niketi (M)
Napinapi / Ngati Paretekawa

Murua Hori (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Mutu te Ake (M)
Kawhia / Ngati Hikairo and Te Whanaupani

Nahana (M)
Awaroa / Ngati Taiwa

Neke Meremana (M)
Mahoenui / Ngati Waikorara

Netana Atutahi (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Neti Pare (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Haua

Ngaamo te Rauroha (M)
Tokanui / Ngati Inurangi

Ngahau Whariki (F)
Motukaraka / Ngati Kinohaku

Ngaheke Ngahana (M)
Kakariki / Ngati Matakore

Ngahieke Rangihaea (F)
Marokopa / Ngati te Kanawa

Ngahihi Hughes (M)
Te Kopua / Ngati Matakore

Ngahina (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Ngahiraka Whete (F)
Motuiti / Ngati Urunumia

Ngahoro te Ra (F)
Tiroa / Ngati Rereahu

Ngahuia Tawhana (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Ngahuia Tukorehu (F)
Puniu / Ngati Paretekawa

Ngahuinga te Omeka (F)
Te Ahoroa / Ngati Rereahu

Ngakawe Paterangi (F)
Tawataha / Ngati Parekaitini

Ngakohe te Awhe (F)
Otorohanga / Ngati Matakore

Ngakoti (F)
Mokau / Ngati Tu

Ngakume Kaimaha (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Waiora

Ngamaku Haurangi (F)
Manunui / Ngati Matakore

Ngamihi Hikaia (F)
Taumarunui / Ngati Rangatahi

Ngamihi te Huia (F)
Te Miro-a-Huiao / Ngati Parewaeono

Ngamo Hakopa (F)
Manunui / Ngati Whakatere

Ngamu Hikurangi (M)
Waihi / Ngati Kinohaku

Ngaparu Mama (M)
Ongarue / Ngati Rora

Ngapawa Omipi (F)
Otorohanga / Ngati Huahua

Ngapera Huiao (F)
Te Kuiti / Ngati Peehi

Ngapera te Porou (F)
Taumarunui / Ngati Rangatahi

Ngara Rangioiroa (F)
Mahoenui / Ngati Waikoraro

Ngaratata Nuitone (M)
Te Miro-a-Huiao / Ngati Parewaeono

Ngarau Hinewai (F)
Tiroa / Ngati Rereahu

Ngarau Waiuku (F)
Gumtown / Ngati Paretekawa

Ngaraukura Hakopa (F)
Otorohanga / Ngati Hinekino

Ngareta te Rira (F)
Motukarema / Ngati Tu

Ngarewa Ngarahu (F)
Otorohanga / Ngati Hinekino

Ngarima te Riri (F)
Otorohanga / Ngati Rungaterangi

Ngarongo Mate (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Ngarupiki Matakitaki (M)
Kakariki / Ngati Rangatahi

Ngataua Kopere (M)
Waimiha / Ngati Pahere

Ngataua Peehi (F)
Huiterangiora / Ngati Paretekawa

Ngatira te Kome (F)
Toetoe / Ngati Waiora

Ngatoka Taonui (.)
Waitangi / Ngati Rora

Ngatokowha (M)
Te Koura / Ngati Rora

Ngawai Rangawhenua (F)
Tiroa / Ngati Rereahu

Ngawaireti te Matetoto (F)
Teoteo, Aria / Ngati Peehi

Ngawharau te Mura (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Ngawhira Taniora (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Ngohengohe te Karo (M)
Otorohanga / NL

Ngohi Paparahi (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Ngohi Tuarau (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Ngutinguti te Kohuai (F)
Morehurehu / Ngati Ngatauhunu

Nikora te Hauparoa (M)
Hangatiki / Ngati Rora and Ngati Kaputuhi

Niwha te Ao (M)
Motukaremo / Ngati Waikorara

Noni (F)
Waimiha / Ngati te Ihingarangi

Nuka te Ahurewa (M)
Otorohanga / Ngati Kinohaku

Okeroa Taike (F)
Mahoenui / Ngati Waikorara

Omohia Titi (F)
Tapuwahine / Ngati Urunumia

Oneroa Tamati (M)
Whenuakite / Ngati Wera

Opuhoa (M)
Te Kauri / Ngati Ngutu

Oranga Omeka (F)
Mangapehi / Ngati Rereahu

Otimi Kiore (M)
Tawataha / Ngati Parekaitini

P.W. Searncke (M)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Paahi Moke (M)
Kawhia / Ngati Hikairo and Te Whanaupani

Paea Parao (F)
Te Reureu / Ngati Pikiahu

Paea te Karu (F)
Paeroa / Ngati Tara and Ngati Tokanui

Paeroa Karewa (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Te Whanaupani

Paeroa Waaka (F)
Kopua / Ngati Ngawaero

Pahata Keeti (M)
Paeroa / Ngati Tara

Pahere Hughes (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Pahere Patupatu (M)
Te Kuiti / Ngati Hinekino

Pahere Wiari (M)
Mahoenui / Ngati Mihi

Paihine te Ngahere (F)
Kawhia / Ngati Rangi

Pairama Kepa (M)
Mahoenui / Ngati Waiora

Pango Tarapiko (M)
Te Miro-a-Huiao / Ngati Hinekino

Pani (F)
Mokau / Ngati Waikorara

Pani te Huirau (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Paora Hira (M)
Mangapeehi / Ngati Rora

Papara Kahui (M)
Te Kerepehi / Ngati Hinekino

Para Komanga (M)
Otiwa / Ngati Rereahu

Paraihe Eruera te Miro (F)
Reureu / Ngati Pikiahu

Paramena Taituha (M)
Kakariki / Ngati Rangatahi

Parani Katipa (F)
Otorohanga / Ngati Pourahui

Paraone te Atahira (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Pare Ake (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Te Whanaupani

Pare Kingi (F)
Otorohanga / Ngati Pourahui

Pare Puao (F)
Marokopa / Ngati te Kanawa

Pare te Kawa (F)
Otorohanga / Ngati te Aranui and Ngati Parekaihuia

Pare te Korae (F)
Ongarure / Ngati Matakore

Pareaporangi Hoponi (F)
Otorohanga / NL

Parearohi (F)
Otorohanga / Ngati Kouparanga

Parehina Tuwhakaririka (F)
Araikotore / Ngati Rora

Parekarau te Rauroha (F)
Tokanui / Ngati Tinihuia

Parekaru (F)
Mokau / Ngati Parekaru

Parenga Hirawani (M)
Waitoki / Ngati Tara and Ngati Paeahi

Parepare Tuhoropu (F)
Te Kumi / Ngati te Kanawa

Pareuru te Taniwha (F)
Otorohanga / Ngati Rungaterangi

Parewharau Watarauihi (F)
Tawataha / Ngati Urunumia

Pari Tuoro (F)
Mangere / Ngati Matakore

Paritaupo (F)
Te Kauri / Ngati Paretekawa

Patea Muraahi (M)
Mangatoa / Ngati Paretekawa

Paterangi Ngatai (M)
Tawataha / Ngati Parekaitini

Pateriki te Katoa (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Patupatu Keepa (M)
Otorohanga / Ngati Urunumia

Peehi Tukorehu (M)
Huiterangiora / Ngati Paretekawa

Pehe Whareaua (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Pehia te Rangimatuka (F)
Korotea / Ngati Matakore

Pehihua Tahungaroa (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Rangatahi

Pehikino, alias Karauna (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Pehimana (M)
Waitangi / Ngati Whakatere

Pene Hakopa (M)
Otorohanga / Ngati Hinekino

Penetita Taka (M)
Otorohanga / Ngati Paretapotu

Pepe Whariki (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Pepene Eketone (M)
Te Kuiti / .

Pereiti Taniora (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Peri Poroata (M)
Te Kuiti / Ngati Rahiri

Peti Taiki (F)
Kiokio / Ngati Rangi

Piata Ringitanga (F)
Tiroa / Ngati Rereahu

Piko Kerei (M)
Mokau / Ngati Waikorara

Pioioi Hapimana (F)
Napinapi / Ngati Paretekawa

Piripi Rakena (M)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Pita Matene (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Pita Tarapiko (M)
Te Kerepehi / Ngati Werewere

Poaneki temomo (.)
Kakariki / Ngati Whakatere and Ngati Poutu

Pohe Tawhana (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Pohe Titi (M)
Tapuwahine / Ngati Urunumia

Pohepohe (M)
Kawhia / Ngati Hikairo

Pohipi Taniora (M)
Ngarauwharawhara / Ngati te Kanawa

Pohiri te Warutu (F)
Tiroa / Ngati Rangi

Pohutu Hihiti (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Poihaere (F)
Puru / Ngati Ngutu

Poihaere Tuhoro (F)
Otorohanga / Ngati Uekaha

Potahi Ngatai (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Pote Pehira (M)
Tawhiarangi / Ngati Waiora

Pou Coburn (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Pouaka Amotahi (M)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Pouaka Waretini (M)
Mangapehi / Ngati Rereahu

Poumataaho Haereiti (M)
Marokopa / Ngati te Kanawa

Pourahui Katipa (F)
Te Kopua / Ngati Pourahui

Poutou Patupatu (M)
Otorohanga / Ngati Tinikino

Pu (M)
Mania / .

Puangihau Natanahera (F)
Hangatiki / Ngati te Kanawa

Puawai (F)
Marokopa / Ngati te Kanawa

Puhia te Roma (M)
Tapuwahine / Ngati Parekahu

Puhiwahine (F)
Waikawau / Ngati Kinohaku

Pukawa (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Puku Anihana (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Pupuha Hireme (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Pura Metiria (M)
Wharepuhunga / Ngati Ngutu

Puti Tupu (F)
Ongarue / Ngati Parewaeono

Putua Hapimana (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Putuputu Hone (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Pututu te Kanawa (.)
Otorohanga / Ngati Uekaha

Rahera Whakaki (F)
Waimiha / Ngati Rora

Raiha Taumatarau (F)
Te Waiaruhe / Ngati Kinohaku

Raiwhanake (M)
Te Kuiti / Ngati Parekaitini

Rangi Ahua (F)
Mahoenui / Ngati Waiora

Rangi Huiaarongo (F)
Kawhia / Ngati Hikairo

Rangi Matini (M)
Orangitewhitu / Ngati te Kanawa

Rangi Muraahi (F)
Napinapi / Ngati Paretekawa

Rangi Murua (F)
Te Kumi / Ngati Peehi

Rangi Pakuru Ngaki (F)
Hangatiki / Ngati Taiwa

Rangi Pawera (M)
Kakariki / Ngati Matakore

Rangi Tapua (F)
Pihama / Ngati Parekahuki

Rangi Tungia (.)
Parawera / Ngati Whakatere

Rangi Tupenga (F)
Taiporohenui / .

Rangi Unuhia Tonga (F)
Kawhia / Ngati Hikairo

Rangi Whakarewa Paraone (F)
Hangatiki / Ngati Kanawa

Rangiahuta (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Rangiamohia (F)
Mokau / Ngati Waikorara

Rangiamohia Rohutu (F)
Kakepuku / Ngati Kahu

Rangianewa (F)
Waione / Ngati te Ihingarangi

Rangianini Ngahiraka (M)
Tokanui / Ngati Matakore

Rangiauraki Amohia (F)
Te Poutoko, Puniu / Ngati Kahu

Rangiawatea Paiuru (F)
Mahoenui / Ngati Urunumia

Rangiawhitia te Rangi (F)
Te Koura / Ngati Rora

Rangihapainga (F)
Auckland / Ngati Kinohaku

Rangihaunui (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Rahurahu

Rangihuia Tapui (F)
Tokanui / Ngati Whakatere

Rangihurihia Omipi (F)
Otorohanga / Ngati Rora

Rangirangi Totorewa (F)
Te Kumi / Ngati Parewaeono

Rangirumakina Mauritu (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Rangitahi Tawhiwhi (M)
Waitomo / Ngati Parekaihina

Rangitaiapo Kingi (F)
Te Koura / Ngati Hopu

Rangitarake Parewharau (F)
Tawataha / Ngati Parekaitini

Rangitiari Parekaahu (F)
Paponga / Ngati Kinohaku

Rangitoto Poutama (M)
Mangaorongo / Ngati Matakore

Rangitotohu Rewatu (F)
Mapiu / Ngati Parewaeono

Rangituatahi te Wai (F)
Otorohanga / Ngati Rora

Rangiwehea Paparahi (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Rangiwhuia Wiremu (F)
Otorohanga / Ngati Urunumia

Raniera Kerii (M)
Oparure / Ngati Rarua and Ngati Arawaere

Ratima Pekamu (M)
Aria / Ngati Paemate

Rau Ngatoko (.)
Waitomo / Ngati Whetu

Rauangi te Anga (F)
Kawa / Ngati Ngawaero

Raukura Haupokia (F)
Tapuwahine / Ngati Urunumia

Raukura Ngawaka (F)
Mahoenui / Ngati Parewaiona

Raukura Tamaranga (F)
Marokopa / Ngati te Kanawa

Rauputu Tumokemoke (M)
Paemako / Ngati Waiora

Rautahi Ruakutai (F)
Kawhia / Ngati Hikairo

Rautahi Wiremu (F)
Hikutaia / Ngati Kinohaku and Ngati Pourahu

Rautini te Ahua (F)
Waione / Ngati Urunumia

Rawaenga te Riri (F)
Nu Paremata / Ngati te Kanawa

Rawaho Huirua (M)
Tauranganui / Ngati Hikairo

Rawakore Ngarangi (M)
Check / Ngati Tauhunu

Rawenata Hititi (M)
Te Kumi / Ngati Kinohaku

Rawinia teperi (F)
Pukiore / Ngati Poa

Rawiri te Hauparoa (M)
Hangatiki / Ngati Paerangi

Reihana Hikuroa (M)
Te Anga, Marokopa / Ngati Parekahoki

Reo te Rira (M)
Aria / Ngati Tu

Rere Rewai (M)
Kakariki / Ngati Matakore

Rewai te Ruakiki (F)
Kakariki / Ngati Rangatahi

Rewatu Hiriako (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Rewi Pana (M)
Otorohanga / Ngati Poa

Rewi te Kou (M)
Moutoa / Ngati Paeriki

Riki Hughes (M)
Patetonga / Ngati Rongo

Rina Ropata (F)
Waikato / .

Ringi Rakena (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Ringiringi (F)
Waitangi / Ngati Rora

Ripeka Kereama (F)
Otorohanga / Ngati Hinekino

Ripeka Manu (F)
Otorohanga / Ngati Hinekino

Ripo te Huia (M)
Motukarema / Ngati Tu

Riria Pairama (F)
Mahoenui / Ngati Hinewhare

Riterite Ngakoko (M)
Marokopa / Ngati te Kanawa

Riwai Manga (M)
Tokanui / Ngati Kaputuhi

Rongoa Pairama (F)
Paemako / Ngati Waiora

Rora Erueti (F)
Kiokio / Ngati Matakore

Rota Hohepa (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Ruatakatahi (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Ruiha Emore (F)
Te Kopua / Ngati Unu

Rukuruku Paparahi (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Ruruanga Mahuki (M)
Te Kumi / Ngati Pehi

Rutu Maniauruahu (M)
Te Kumi / Ngati Peehi

T. W. T. Herangi (M)
Te Reureu / Ngati Pikiahu

Tahi Opipiri Moerua (M)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Tahi Ringitanga (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Tahitini Pohipi (F)
Te Kumi / Ngati te Kanawa

Tahiwi Omipi (M)
Otorohanga / Ngati te Waha

Tahu Peehi (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Tahuata Wipa (M)
Hangatiki / Ngati te Kanawa

Tahuna Herangi (F)
Mangarama / Ngati Rora

Tahungaroa Rauroha (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Rangatahi

Tai (M)
Waikauwau / Ngati te Kanawa

Tai Hikuroa (M)
Puniu / Ngati Paretekawa

Taiaroa Neha (M)
Mokau / Ngati Wharekokowai

Taihine Rangituatea (F)
Tiroa / Ngati te Ihingarangi

Taihuri (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Te Whanaupani

Taihuri Rangawhenua (F)
Otamakahi / Ngati Rora and Ngati Urunumia

Taike te Hapua (M)
Ohura / Ngati Waiora

Taike te Whatu (M)
Mahoenui / Ngati Wairo

Taima (F)
Taringamotu / Ngati Parewaeono

Taimona Hapimana (M)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Tainui tewi (M)
Mangaorongo / Ngati Matakore and Ngati Pare

Taipuikore Mokana (.)
Tokanui / Ngati Whakatere

Taira (F)
Taringamotu / Ngati Pariwaiona

Tairawhiti (M)
Parihaka / .

Taitoko Hiriako (M)
Mapiu / Ngati Rora

Takarakau (M)
Awaroa / Ngati Taiwa

Takerei Kingi (M)
Te Kuiti / .

Takirau Warana (M)
Puru / Ngati Ngawaero

Takutai Poroata (M)
Te Kuiti / Ngati Hikairo and Ngati Puhiawe

Tamaranga Kahurangi (M)
Marokopa / Ngati te Kanawa

Tamati Herangi (M)
Otorohanga / Ngati Ngawaero

Tamati Ngaamo (M)
Mercer / .

Tame Kawe (M)
Mangapeehi / Ngati Rora

Tame Kingi (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Tame Ngarongo (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Tame Rangi (M)
Orangitewhetu / Ngati te Kanawa

Tame Rukuruku (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Tame Tauna (M)
Otaki, Manawatu / Ngati Whakatere

Tamiaho Raiti (Wright) (M)
Kawa / Ngati Paiariki

Tana Whareiti (M)
Te Kumi / Ngati Waero

Tangahoe Rawahirua (M)
Ongarue / Ngati Raerae

Tangiata (M)
Waiharakeke / Ngati Parekahuke

Tangihaere Tawhana (M)
Aria / Ngati Paemate

Tangiwai Rangitaawa (F)
Te Miro-a-Huiao / Ngati Ruaroa

Tangiwairangi (F)
Awaroa / Ngati te Kanawa

Tangotango Nui (F)
Morehurehu / Ngati Tauhunu

Taonui Hikaka (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Tapu (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Tapu te Rangituatea (M)
Mangapeehi / Ngati te Ihingarangi

Tapuke Kawhena (M)
Waingaro / Ngati Ngutu

Taraho Totaua (M)
Te Kawaroa, Kawhia / Ngati Hikairo and Te Whanaupani

Tarahuia Nahona (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Taraihe (F)
Mokau / Ngati Waikorara

Taratahi (M)
Parakiwai / Ngati Hikairo and Ngati Puhiawe

Tare Hamutana (M)
Waione / Ngati Motemote

Tariao Ngatai (M)
Tawataha / Ngati Parekaitini

Taroa Ringitanga (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Tarona (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Taruke te Oha (F)
Aria / Ngati Paemate

Tata Ngawaka (M)
Tapuwahine / Ngati Parekaitini

Tatai Anoku (F)
Oparure / Ngati Pourahui

Tauhou Oneroa (M)
Te Kuiti / Ngati Ngawaero

Taui Wetere (M)
Kawhia / Ngati Hikairo

Taumata Paku (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Taungahuia Moerua (F)
Parahamaute / Ngati Paehi

Taupoki Kite (F)
Otorohanga / Ngati Rahurahu

Tauru Atutihi (M)
Mahoenui / Ngati Kinohaku

Tautahi Tana (M)
Otorohanga / Ngati Kaputuhi

Tawake Hopa (M)
Tawataha / Ngati Parekaitini

Tawauwau Parupo (M)
Whatiwhatihoe / Ngati Hikairo and Ngati Puhiawe

Tawhaki Takiaho (M)
Te Miro-a-Huiao / Ngati Hinekino

Tawhi Erueti (M)
Otorohanga / Ngati Parekaihina

Tawhi Kirini (M)
Te Awaroa / Ngati te Kanawa

Tawhiri Pikirangi (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Tawhiwhi te Kanawa (M)
Otoroanga / Ngati Uekaha

Taylor te teira (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Te Ahiwaka te Taniwha (M)
Mangakatote / Ngati Rungaterangi

Te Aka Pairama (F)
Ngaikahuarua / Ngati Waiora

Te Amo Keeti (M)
Pokuru near te Puhi / Ngati Tiniuhi

Te Amopu (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati te Whanaupani

Te Aohau (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Te Aomanga Kaora (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati te Whanaupani

Te Aomarama Tokihaua (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Te Aomihi Erueti (F)
Kohanga / Ngati te Kanawa

Te Aorangi Eketone (F)
Te Kuiti / Ngati Rungaterangi

Te Ata Hoani (F)
Mangahoanga / Ngati Rora

Te Ata Kohu (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati Horotaki

Te Atakohu Puhata (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati Horotakere

Te Aue Kahu (F)
Otorohanga / NL

Te Awhi Rata (F)
Mokau / Ngati Waikorara

Te Hae Tuataua (M)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati te Whanaupani

Te Haora Tawhaki (M)
Waitomo / Ngati Uekaha

Te Heiherehere Emore (F)
Te Kopua / Ngati Unu

Te Here Tame (F)
Te Reureu / Ngati Pikiahu

Te Hihi Rangawhenua (M)
Te Koura / Ngati Urunumia

Te Hiri Omipi (M)
Te Kuiti / Ngati te Aiariki

Te Hoko Tapeka (F)
Tokanui / Ngati Kaputuhi

Te Huia Pairama (F)
Napinapi / Ngati Waiora

Te Huia Warana (M)
Raetihi / Ngati Kahu

Te Huinga Waikohika Kereti (F)
Mangapehi / Ngati Rereahu

Te Huirau (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Te Huirau Rohutu (M)
Te Puotoko, Puniu / Ngati Kahu

Te Huri te Tahe (M)
Marokopa / Ngati Peehi

Te Iarawa Pohepohe (F)
Kawhia / Ngati Hikairo

Te Ika Tawhirangi (M)
Taurangakoura / Ngati Ngawaero

Te Iwa Henare (M)
Patetonga / Ngati Kahu

Te Kahurangi Tiki (F)
Te Koura / Ngati Hinetera

Te Kapa te Aria (F)
Te Kuiti / Ngati Paemate

Te Kapahuia Rata (F)
Whataroa / Ngati Parekaitini

Te Kapinga Toi (M)
Aria / Ngati Taipoto and Ngati Ruru

Te Karaka te Ringitanga (M)
Waotu / Ngati Rereahu and Ngati te Ra

Te Kawerau (M)
Marokopa / Ngati te Kanawa

Te Kena te Huia (M)
Mangaorongo / Ngati Matakore

Te Keteiwi Kawhena (M)
Marokopa / Ngati Ngutu

Te Koea Omeka (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Te Koi Houpokia (F)
Morehurehu / Ngati Urunumia

Te Koi Moera (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Te Koringa (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Te Koro Wetere (M)
Te Kuiti / Ngati Rungaterangi

Te Kura Purangi (F)
Paponga / Ngati Whakatere

Te Ma Rawiri (F)
Te Awatene / Ngati Rereahu and Ngati Paretapoto

Te Maapi Pene (M)
Whatiwhatihoe / Ngati Ngawaero

Te Makahi te Hau (M)
Marakopa / Ngati te Kanawa

Te Mamae (F)
Mokau / Ngati Waikorara

Te Manawa Taui (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati Horotake

Te Manu (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Te Manu Mahuki (F)
Te Kumi / Ngati Pehi

Te Manu Taupua (M)
Rata / Ngati Paretekawa

Te Manu te Kotuku (M)
Otorohanga / Ngati Hinekuia

Te Maori (F)
Taringamotu / Ngati Tuhingarangi

Te Mara Hakaraia (F)
Kakariki / Ngati Paemate

Te Maraku (M)
Waitangi / Ngati Paretekawa

Te Marohau (F)
Mokau / Ngati Tu

Te Moanakura (F)
Te Kuiti / Ngati Kinohaku

Te Moki te Puaha (M)
Mangamutu / Ngati te Kanawa

Te Monika Paehua (F)
Mangaorongo / Ngati Whakatere and Ngati Karewa

Te Ngahere (M)
Kawhia / Ngati Moenoa

Te Ngaio (M)
Awaroa / NL

Te Ngarahu Hakopa (M)
Otorohanga / Ngati Hinekino

Te Ngaru te Ahuroa (M)
Otorohanga / Ngati Hinetu and Ngati Matakore

Te Omeka Kingi (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Te Oro te Koko (M)
Otorohanga / Ngati Ngawaero

Te Paki (M)
Te Kauri / Ngati Paretekawa

Te Pakuru Kepa (M)
Kakariki / Ngati Matakore

Te Pareaute Komanga (F)
Otorohanga / Ngati Mauri

Te Piki Taomatarau (F)
Te Miro-a-Huiao / Ngati Kinohaku

Te Puata Keriwi (M)
Awaroa / Ngati te Kanawa

Te Puru Takuira (M)
Waione / Ngati te Ihingarangi

Te Putu Taiki (M)
Otorohanga / Ngati Rangi

Te Ra Rewatu (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Te Rahui Atutahi (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Te Raihi Rangawhenua (F)
Te Koura / Ngati Rahere

Te Raita Wiari Rawiri (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Te Rakete te Aramau (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Waiora

Te Rangi Katipa (M)
Kopua / Ngati Purahui

Te Rangitakaroro (M)
Hangatiki / Ngati Pourahui

Te Ratutonu (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Te Rauna (M)
Waikawau / Ngati Kinohaku

Te Rauti Manu (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Te Rehu (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Te Rerehau Haupokia (M)
Kinohaku / Ngati Urunumia

Te Reti Rangitia (M)
Mangati / Ngati Matakore

Te Rewa Kawhena (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Te Rewai Tangihaere (F)
Aria / Ngati Paemate

Te Rewanga Waho (F)
Gumtown / Ngati te Kanawa

Te Riaki Tangihaere (F)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Te Riri Moerua (F)
Hangatiki / Ngati te Kanawa

Te Roha Enoka (M)
Paeroa / Ngati Pourahui

Te Roia Mangu (M)
Te Kuiti / Ngati Rangi

Te Rua Weherua (F)
Toetoe / Ngati Haua

Te Ruahikahu (F)
Mangakatote / Ngati Waiuri

Te Ruawai Otima (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Te Rui Bell (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Te Tahi (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Te Tahi Kahukahu (M)
Marokopa / Ngati te Kanawa

Te Tahui te Aranui (M)
Otorohanga / Ngati Uekaha

Te Tahunga Herangi (M)
Tangirau / Ngati Ngawaero

Te Tahuri Ngahinu (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Te Taiuru Warutu (F)
Gumtown / Ngati Ngawaero

Te Tanui (M)
Mokau / Ngati Hineuru

Te Tauwhere (M)
Mangapeehi / Ngati Tutakamoana

Te Toi Kapu (F)
Te Kakaho / Ngati Rereahu

Te Turanga Kohuai (M)
Morehurehu / Ngati Tauhunui

Te Unahi Atutahi (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Te Uruhoro Tipa (M)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Te Waamu Tanahira (M)
Marokopa / Ngati te Rau

Te Waehaere Hautukia (M)
Waahi / Ngati Ngawaero

Te Waiata Nepe (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Te Waina Hoani (F)
Aria / Ngati Muriwaka

Te Wairingiringi (F)
Pihama / Ngati Huiao

Te Warihi Tiemi (M)
Te Kuiti / Ngati Tauhuru

Te Whakaahua (F)
Kawhia / Ngati Hikairo and Te Whanaupani

Te Whakataute Raureti (M)
Te Pukahu, Puniu / Ngati Paretekawa

Te Wharepuna te Korowai (M)
Te Kumi / Ngati Parewaeono

Te Whatau Pahi Taiko (M)
Te Kopua / Ngati Hinetu and Ngati Rangimahinga

Te Whau Paterangi (M)
Tawataha / Ngati Parekaitini

Te Whiwhi Mokau (M)
Mangahoanga / Ngati Paretekawa

Teiata Apapere (M)
Karangahika / Ngati Pikiahu

Tema Petera (F)
Tokanui / Ngati Hikairo and Ngati Paratai

Teremanu te Kaho (F)
Oparure / Ngati Rungaterangi

Teretiu Reupena (M)
Okauawa / Ngati Ruahine

Tewi Eketone (M)
Waitomo / Ngati Uekaha

Tewi Werahiko (M)
Tiro / Ngati Rereahu

The (M)
Kawhia / Ngati Hikairo and Ngati te Whanaupani

Tiahuia (F)
Mokau / Ngati Waimahu

Tiki Omipi (M)
Whanganui / Ngati Taiwa

Tikiua (M)
Waiharakeke / Ngati Ngutu

Time Keke (M)
Te Ahoroa / Ngati Rereahu

Timoti te Okewa (M)
Te Kopua / Ngati Tutakamoana

Tinemate Wiremu (F)
Otorohanga / Ngati Urunumia

Tira Tumaohi Titi (F)
Oparure / Ngati Tarahuia

Tira Wahine Whitinui (F)
Te Kumi / .

Tiramate Pohe (F)
Te Kuiti / Ngati Rungaterangi

Tiramate te Apa (F)
Te Miro-a-Huiao / Ngati Parekahuki

Tiri Tauranga (M)
Otorohanga / .

Tiriwa Whirinaki (M)
Moetoa / Ngati Hikairo and Ngati Puhiao

Tiru (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Titi Parewhenua (M)
Te Kumi / Ngati Peehi

Titia Wiremu (F)
Otorohanga / Ngati Urunumia

Toa te Awhitu (M)
Manunui / Ngati Pare

Toa te Weunu (M)
Otorohanga / Ngati Kaputuhi

Toataua te Akerautangi (M)
Kawhia / Ngati Hikairo and Te Whanaupani

Tohe Wiremu Herangi (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Toheriri Tawhana (M)
Aria / Ngati Paemate

Toki Anihana (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Tokoroa Pohipi (M)
Te Kumi / Ngati te Kanawa

Tonga Pumipi (M)
Waitetuna / Ngati Hikairo and Ngati Houtakiri

Toni Omipi (M)
Otorohanga / Ngati Waha

Topia Karena (M)
Teoteo, Aria / Ngati Waiora

Toroa Maria (F)
Motukaremo / Ngati Hinato

Totorewa Nuitone (M)
Te Kumi / Ngati Parewaeono

Towhangai Honuku (M)
Waimea / Ngati Taiheke

Tu Hakaraia (M)
Tairua / Ngati Ngawaero

Tu Rora Hori (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Tuaiti Tainui (F)
Te Awatane / Ngati Rereahu and Ngati te Ra

Tuara Titi (F)
Tapuiwahine / Ngati Parewaeono

Tuariri (M)
Te Kuiti / Ngati Kinohaku

Tuarua Waiora (M)
Teoteo / Ngati Waiora and Ngati Hinewai

Tuauru Karepa (M)
Kawhia / Ngati Hikairo

Tuawaerenga Hemara (M)
Te Reureu / Ngati Pikiahu

Tuawaerenga Ngawaka (M)
Tapuwahine / Ngati Urunumia

Tuheke Tutahanga (M)
Te Kumi / Ngati Rora

Tukahui Aperahama (M)
Hangatiki / Ngati Kaputuhi

Tukatahi Taona (M)
Ngakahuarua / Ngati Whakairi

Tuke Hikurangi (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Tukere Hone te Anga (M)
Whanganui / Ngati Ngawaero

Tukiterangi Nikora (M)
Hangatiki / Ngati Rora

Tukotahi Hautapu (M)
Otorohanga / Ngati Matakore

Tuku Hou (M)
Morehurehu / Ngati Tauhunu

Tumanako Maniapoto (M)
Huiterangiora / Ngati Paretekawa

Tumohi Titi (M)
Tapuwahine / Ngati Urunumia

Tumokemoke Waaka (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Kahu

Tupu Kaheke (M)
Ongarue / Ngati Hopu

Tupu te Huetu (M)
Ongarue / Ngati Parewaeono

Tureiti te Hinga (M)
Hikutaia / Ngati Urunumia

Turia Moerua (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Turimanu Ngarahu (M)
Otorohanga / Ngati Hinekino

Turu (M)
Kaitupeka / Ngati Hari

Tutahanga (F)
Taringamotu / Ngati Hari

Tutahanga te Wano (M)
Ongarue / Ngati Raerae

Tutaki Ringitanga (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Tutata Matengaro (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Tuterangi Matini (M)
Te Kakaho / Ngati te Kanawa

Tutewaka tekau (M)
Patetonga / Ngati te Waho

Tutu (M)
Awaroa / Ngati Ngutu

Tutu te Hihi (M)
Pungarehu / Ngati Kinohaku

Tutunui te Kanawa (M)
Parahamuto / Ngati Uekaha

Tuwhakahekeao Tarei (M)
Mangaorongo / Ngati Rereahu

Tuwhakaririka Poutama (M)
Araikotore / Ngati Whakatere

Waaka Tumokemoke (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Kahu

Waereti Hare (F)
Otorohanga / Ngati Urunumia

Waeroa Matena (M)
Te Koura / Ngati Rora

Waewae Hone (M)
Te Kumi / Ngati Parewaeono

Waewae Toki (M)
Whataroa / Ngati Parekaitini

Wahieroa Reihana alias Matu Reihana (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Waho Hohepa (.)
Tiroa / Ngati Rereahu

Waho Koheka (M)
Napinapi / Ngati Paretekawa

Waho Tapuae (M)
Tokanui / Ngati Matakore

Wai Whariki (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Waiata Hekenui (F)
Mangaorongo / Ngati Rereahu and Ngati Matakore

Waiata Rangawhenua (F)
Ongarue / Ngati Urunumia

Waihiri te Hau (M)
Mahoenui / Ngati Ngawaero

Waikawhia Hakaraia (F)
Oparure / Ngati Kinohaku

Waikena Hereweni (M)
Te Haia / Ngati Rerehu

Waimapuna Toi (F)
Ngarauwharawhara / Ngati Peehi

Waimatao Ngatai (F)
Te Kuiti / Ngati Rora

Waipoupou Rawenata (F)
Te Kumi / Ngati Peehi

Wairingi (F)
Awaroa / Ngati te Kanawa

Wairoa Piripi (M)
Kiokio / Ngati Matakore

Waitarere Hoani (F)
Otorohanga / Ngati Hopu

Waitawhiti te Kiri (F)
Patetonga / Ngati Pourahui

Waiwhakaehu Tane (F)
Waitomo / Ngati Ruapuha

Waka te Huia (F)
Mahoenui / Ngati Tu

Wakahopo Kiriuka (F)
Otorohanga / Ngati Muriwaka

Warene (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Wareriana Pekamu (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Waretini Tukorehu (M)
Huiterangiora / Ngati Paretekawa

Wareware Hemara (F)
Waimiha / Ngati Urunumia

Warutu Kawhina (M)
Gumtown / Ngati Ngutu

Watene te Momo (M)
Kakariki / Ngati Whakatere and Ngati Poutu

Wati Hikaka (F)
Te Kuiti / Ngati te Kanawa

Watikena Tuhaia (M)
Horowhenua / Ngati Karewa

Waua Matiu (F)
Tiroa / Ngati Rereahu

Weherua Eruera Ngamarama (F)
Matahuru / Ngati Kahu

Wehewehe Kahu (F)
Otorohanga / Ngati Waiora

Wehi Ringitanga (M)
Tiroa / Ngati Rereahu

Wepa te Wharaunga (M)
Otorohanga / Ngati Matakore

Wetani Paneta (M)
Mokau / Ngati Rakei

Wetere Eketone (M)
Otorohanga / Ngati Koupararanga

Whaiatua teo Hawero (F)
Otorohanga / Ngati Uekaha

Whainga Reta (.)
Kakariki / Ngati Matakore

Whakaheka Rotohiko (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Whakairi alias Wananga (F)
Mokauiti / Ngati Rangatahi

Whakaranu Tiari (F)
Mangapehi / Ngati Rereahu

Whakataerangi Paterangi (F)
Tawataha / Ngati Parekaitini

Whakatarua (M)
Taukokako / .

Whanga Katipa (M)
Te Kopua / Ngati Pourahui

Wharau Rapata (M)
Paparama / Ngati Ngutu

Whare Hotu (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Whare Time (M)
Te Ahoroa / Ngati Rereahu

Whareaua Peehi (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Wharekaka Honi (M)
Ongaruhe / Ngati Hanuku

Wharekura te Paehua (M)
Tiroa / Ngati Matakore

Whariki Tane (F)
Waitomo / Ngati Uekaha

Whatarangi (M)
Taringamotu / Ngati Hari

Whati Mihaere (F)
Kakariki / Ngati Hinewai

Wheto Takira (M)
Waione / Ngati te Ihingarangi

Whiroama te Kahukahu (F)
Marokopa / Ngati te Kanawa

Whitikau Atutahi (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Whitinui Hohepa (M)
Te Kumi / Ngati Kinohaku

Wi Kio (M)
Te Kuiti / Ngati Rora

Wi Paia te Haate (M)
Te Poutoko, Punui / Ngati Paia

Wi Pere (M)
Okahu / Ngati Koata and Ngati Mata

Wiari Omipi (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Wiari te Puoho (M)
Paponga / Ngati Tarapikau

Wiari te Rauroha (M)
Ohura / Ngati Haua

Wii Peehi (M)
Mokauiti, Aria / Ngati Paemate

Wiki Hughes (F)
Te Kopua / Ngati Ngawaero

Wiki Tohengaroa (F)
Paemako / Ngati Haua

Winitana Tupotahi (M)
Huiterangiora / Ngati Paretekawa

Wira Tamihana (M)
Te Kumi / Ngati Hikairo

Wiremu Mokena (M)
Otorohanga / Ngati Urunumia

Wiremu Puketarata (M)
Kiokio / Ngati Matakore

Wiremu Tamehana (M)
Oparure / Ngati Kinohaku

Wiremu Tutahanga (M)
Waiaruhe / Ngati Heke

Wiri Kawhena (M)
Te Kopua / Ngawaero

Wiripine te Whiwhi (F)
Te Pukahu, Puniu / Ngati Paretekawa